• Actualiteit

Hoe moet ik als werkgever jobstudenten verzekeren?

De vakantie staat voor de deur (of al begonnen) en misschien overweeg je een jobstudent (en) aan te nemen. Maar wat als de jobstudent tijdens het werken een ongeval heeft of op de werkvloer schade aan iemand anders veroorzaakt? Welke verzekeringen komen dan tussen? 


Hoe moet ik als werkgever jobstudenten verzekeren?

Jobstudenten genieten van vele sociale en fiscale voordelen. Zo kunnen ze tot 475 uur op jaarbasis werken met verminderde sociale bijdragen en hoeven ze geen belasting te betalen tot 12.700 euro bruto, na afhouding van de sociale bijdragen;

Je bent verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor jobstudenten. Hoe je dit doet, hangt af van het feit of je al een arbeidsongevallenverzekering hebt voor je personeel in vast dienstverband. De arbeidsongevallenverzekering komt ook tussen voor de ongevallen tijdens het woon-werkverkeer.

  • De studenten zijn automatisch mee verzekerd voor zover ze tot dezelfde categorie behoren en dezelfde functie uitoefenen.
    Als je studenten aanneemt in een andere functie dan je personeel in vast dienstverband, moet je dit wel aan ons melden zodat wij het contract kunnen aanpassen.
  • Je hebt geen verzekering arbeidsongevallen. Dan meld je ons  vooraf dat je studenten in dienst zal nemen zodat tijdig een arbeidsongevallenverzekering kan afgesloten worden.


Deze verplichting is niet van toepassing als je jobstudenten tewerkstelt via een uitzendkantoor. Dan zijn de jobstudenten verzekerd via het kantoor.

Wanneer je jobstudent  tijdens de werkuren schade veroorzaakt aan een derde, dan komt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating tussen.  Een jobstudent wordt immers aanzien als een aangestelde en gelijkgesteld met een werknemer.

Indien de jobstudent beschikt over een geldig rijbewijs mag hij een bedrijfsvoertuig besturen. Toch is het best dat je de nodige ervaring om een voertuig te besturen verifieert. Het feit dat iemand een rijbewijs heeft, is echter nog geen bewijs dat hij/zij een goede chauffeur is.

Ga ook na of er voor de job een attest ‘rijgeschiktheid’ of “vakbekwaamheid” nodig is. We denken hier aan jobstudenten die ingeschakeld worden voor shuttlediensten bijvoorbeeld.

Aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen voor meer info.

Actualiteit

In welke mate dekt de arbeidsongevallenverzekering het thuiswerken? 08/08/2020 - Het thuis -of telewerken is meer ingeburgerd. Tijdens de coronacrisis is het voor velen duidelijk geworden welke mogelijkheden telewerken biedt. Maar hoe zit het met de ongevallen tijdens het tele- of thuiswerken? Zijn ze verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering? Lees het vervolg ...
Hoe moet ik als werkgever jobstudenten verzekeren? 17/07/2020 - De vakantie staat voor de deur (of al begonnen) en misschien overweeg je een jobstudent (en) aan te nemen. Maar wat als de jobstudent tijdens het werken een ongeval heeft of op de werkvloer schade aan iemand anders veroorzaakt? Welke verzekeringen komen dan tussen?  Lees het vervolg ...
Geef de dieven geen vrij spel in je woning ! 19/06/2020 - De mooie dagen komen er aan en misschien trek je samen met de familie of vrienden er enkele dagen op uit. Terwijl je van huis bent, doe je er best alles aan om de dieven in je woning geen kans te geven. Lees het vervolg ...